Werkwijze speltherapie

Verloop en informatie over de behandeling
Contact opnemen

Ieder kind is anders

Zoveel mogelijk sluit ik aan bij de behoeften van het kind, daarom kan het traject als het nodig is wat afwijken.
Maar in het algemeen gaat het als volgt:

1. Aanmelden en kennismaken

U kunt uw kind aanmelden via de website, mail of telefoon. We maken een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met u als ouders/verzorgers.

Tijdens dit gesprek komen de zorgen om uw kind of klachten aan de orde en probeer ik een beeld te krijgen van wie uw kind is. Ik zal bijvoorbeeld vragen naar het karakter, de ontwikkeling tot nu toe, contact met uw kind. Ik leg uit wat speltherapie is en we bespreken of het passend is.

2. Observatie periode

We starten met de observatieperiode. Dat zijn drie tot vijf spelsessies met uw kind.

Deze eerste periode is erop gericht om kennis te maken, een indruk te krijgen van de manier van spelen, meer zicht op de problematiek te krijgen en te onderzoeken welke doelen er zijn, waar de speltherapie zich op kan gaan richten. In deze periode neem ik met uw toestemming contact op met de leerkracht, om een beeld te krijgen van hoe uw kind in de klas is.

3. Oudergesprek en behandeling

Vervolgens is er een oudergesprek, waarin we een plan maken voor de therapie.

Telkens na vijf spelsessies spreken we een oudergesprek af.

In de oudergesprekken bespreken we de bevindingen in de spelkamer, hoe het thuis en op school gaat en wat we afspreken over de volgende periode.

4. Afronding speltherapie

Wanneer de doelen behaald zijn, als het kind zelf verder kan of als blijkt dat het kind andere hulp nodig heeft, ronden we de therapie af.
Dan nemen we afscheid.

Wanneer ouders of verzorgers de behandeling tussentijds willen beëindigen, vindt er ten minste nog een laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.

Duur en frequentie

De duur van de therapie hangt af van de hulpvraag.
Doorgaans gaat het om ongeveer 10 tot 20 sessies.

De spelsessies duren 45 minuten en worden wekelijks gepland, op hetzelfde tijdstip.
De oudergesprekken duren 45 – 60 minuten.

 

Samenwerking en overleg

 

Ouders/verzorgers
Gedurende de therapie is het contact met ouders of verzorgers erg belangrijk. Een goede samenwerking heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie. Er is regelmatig overleg waarin we de ontwikkeling van het kind bespreken. Beide (gezaghebbende) ouders worden bij de behandeling betrokken.

Toestemming
Het is noodzakelijk dat beide ouders schriftelijke toestemming geven voor therapie. Het is in het belang van het kind dat hij of zij het gevoel heeft dat het van beide ouders toestemming heeft om naar therapie te komen en dat het vrij mag praten en spelen over gebeurtenissen die hem of haar bezighouden.

Andere betrokkenen & school
In overleg met ouders of verzorgers kan ik contact opnemen met andere betrokkenen, zoals leerkrachten of andere hulpverleners.

Bijzonderheden aangeven
Het is fijn als u het doorgeeft wanneer uw kind in de week iets uitzonderlijks heeft meegemaakt of ergens mee bezig is. Bijvoorbeeld een feestje of uitstapje, een conflict of een probleem op school. U kunt een mailtje sturen voorafgaande aan de spelsessie.

Verslaglegging

De bevindingen van de spelobservatie neem ik op in een verslag dat ik met ouders of verzorgers bespreek. Daarin staan ook de doelen voor de speltherapie.

Ouders of verzorgers houd ik vervolgens middels tussentijdse evaluatiegesprekken (gemiddeld eens per zes weken) op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Na afronding van de speltherapie volgt een evaluatieverslag.

De informatie in de verslagen heeft een beperkte geldigheidsduur en mag alleen gebruikt worden voor hulpverleningsdoeleinden.

 

Kosten en vergoedingen

  • De intake is gratis
  • Spelsessies is € 75,-
  • Oudergesprek is € 75,-
  • De behandeling is btw-vrijgesteld

Speltherapie wordt meestal (deels) vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. U kunt hierover contact opnemen met uw eigen verzekeraar:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie

De kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Soms kan de therapie vergoed worden via een PGB.

Wanneer u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, kunt u dit minimaal 24 uur van tevoren doorgeven. Dan hoef ik geen kosten in rekening te brengen. Tarieven kunnen jaarlijks, per 1 januari worden aangepast.