SPELTHERAPIE

VOOR KINDEREN

Voor wie is speltherapie?

Speltherapie is voor kinderen (3-12 jaar) die niet lekker in hun vel zitten of moeite ervaren op sociaal of emotioneel gebied. Thuis, op school of tijdens het spelen met andere kinderen. Het kan verschillende oorzaken hebben, dat een kind uit balans is. Hij heeft bijvoorbeeld iets ingrijpends meegemaakt. Of zij ervaart spanning of frustratie of wordt verkeerd begrepen. Ook kan het zijn dat hij zijn gevoelens niet goed kan herkennen of uiten.

Een kind kan bijvoorbeeld last hebben van weinig zelfvertrouwen, buikpijn, hoofdpijn, faalangst, vaker ruzie, veel huilen of snel boos of bang zijn, zindelijkheidsproblemen, slecht slapen, nare dromen, stil of somber zijn, teruggetrokken gedrag, hechtingsproblemen, opstandig gedrag of concentratieproblemen.

Hoe werkt speltherapie?

In deze video een duidelijke uitleg over speltherapie.

Bij speltherapie is spel het middel om gevoelens te ontdekken en uiten, ervaringen te kunnen verwerken en nieuwe inzichten of ervaringen op te doen. Een kind kan in spel experimenteren met zijn eigen rol en die van anderen. Hij of zij kan verschillende oplossingen uitproberen. We kunnen werken aan het herstel van eigen vermogens als zelfvertrouwen, flexibiliteit en het ervaren van plezier.

Om zich te kunnen ontwikkelen moet een kind zich veilig en geaccepteerd voelen. De vertrouwensrelatie tussen kind en therapeut vormt de basis van de therapie.

Ieder kind heeft de kracht in zich om verder te groeien in zijn ontwikkeling. Speltherapie helpt door afstemmen en aansluiten bij het spel, ondersteuning bieden en woorden geven aan spelhandelingen en gevoelens. Het geeft het kind een steuntje in de rug om weer verder te kunnen groeien. Betrokkenheid van ouders of verzorgers is hierbij van groot belang. We zullen daarom regelmatig oudergesprekken plannen.

Wat kun je bereiken met speltherapie?

Door de speltherapie kan uw kind weer beter in zijn of haar vel komen te zitten. We kunnen samen zoeken naar manieren om uw kind beter te kunnen begrijpen. Het is fijn als de sfeer thuis (of op school) weer vaker goed is. Ook al is het soms maar een beetje, stap voor stap.

Kennis maken met Rianne?

Neem contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek

Bel mij via telefoonnummer 06 393 283 95
Mail naar rianne@speltherapiehetvogelhuis.nl

Of maak gebruik van het contactformulier.

Rianne Koelewijn
Psycholoog & speltherapeut