Beroepsverenigingen en Registers

Het Vogelhuis
Contact opnemen

Het Vogelhuis is aangesloten bij:

Beroepsvereniging NVVS, Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten
onderdeel van FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Registratienummer: 108932

www.speltherapie.net

www.vaktherapie.nl

Het NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten.
Lidnummer het NVPA: 103765
www.nvpa.org

RBCZ, een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire geneeswijzen certificeert en registreert. RBCZ-code: 214099R
www.rbcz.nu

NCKT, het netwerk christelijke kindertherapeuten
www.netwerkchristenkindertherapeuten.nl

Als lid van genoemde beroepsverenigingen en registers handelt de therapeut volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscodes van deze verenigingen. Eventuele klachten worden op een integere en zorgvuldige manier behandeld. Deze kunt u met de therapeut bespreken. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op een onafhankelijke klachtenprocedure. Beroepscode en klachtenregeling kunt u desgevraagd inzien en terugvinden op genoemde websites.