Privacybeleid

Speltherapie Het Vogelhuis
Contact opnemen

Privacy

De gesprekken en spelsessies zijn vertrouwelijk. Bij de start van het traject wordt ouders of verzorgers om toestemming gevraagd voor het eventueel maken van video-opnames tijdens het spel. Ook wordt toestemming gevraagd voor overleg met bijvoorbeeld de leerkracht of eventueel andere betrokken hulpverleners. Ouders of verzorgers worden geïnformeerd over het contact met derden. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dat is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat informatie die ouders hebben gedeeld tijdens de intake of behandeling, informatie van leerkracht en eventueel andere betrokken hulpverleners en gegevens over de behandeling.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard (na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar), zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. De bewaarplicht eindigt niet wanneer ik kom te overlijden, niet in staat meer ben om mijn werkzaamheden voort te zetten of stop met mijn praktijk. Hiervoor heb ik een waarnemingsregeling afgesloten met een collega, die voldoet aan alle wettelijke eisen. Het beheer van de dossiers wordt hiermee neergelegd bij een persoon die een beroepsgeheim heeft en die aan de AVG moet voldoen.

Waarborgen van privacy betekent dat ik zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

· om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar andere behandelaar, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

 • voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn (langdurige) afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie / supervisie);
 • voor de financiële administratie, voor het opstellen van een factuur en controle door de boekhouder, zie hieronder de gegevens op de zorgnota;
 • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, wordt u geïnformeerd en expliciet om toestemming gevraagd.

Op de factuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren:

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • soort consult met bijbehorende prestatiecode;
 • datum van het consult;
 • kosten van het consult;
 • verzekeringsgegevens;
 • BSN en/of SVB-klantnummer alléén als er sprake is van opdracht of financiering vanuit gemeente.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen.

Cookies website

De website van Speltherapie Het Vogelhuis gebruikt cookies. U kunt deze cookies accepteren, weigeren of uw voorkeuren instellen. U kunt ook later via ‘beheer toestemmingen’ rechts onderin beeld uw keuzes wijzigen. In ons cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies. Via uw browser instelling is het ook mogelijk opgeslagen cookies te wissen of cookies geheel uit te schakelen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Speltherapie Het Vogelhuis houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rianne Koelewijn
Speltherapeut en ontwikkelingspsycholoog
Feb. 2023